IMG-LOGO
Home / Special Offer
Special Offer

Special Offer

जाडो मौसमको सदुपयोग गराउनको लागि यस सुजुकी ड्राइभिङ स्कुल द्वारा ' Winter Offer ' सन्चालन गरिएको छ । यस अन्तर्गत पुष १६ २०७६ (1 Jan 2020) माघ 29 २०७६ (12 Feb 2020) सम्म यस् स्कुल बाट सिकाइने सम्म्पूर्ण Driving Course हरुमा Flat १५% Discount उपलब्ध गराइने जानकारी गराउद छौ । 
संपर्क न ०१ ५१९३३७४, ९८०११३०३८४
Share our post and get additional offer !!